Người đăng: writerslife   Ngày: 05/12/2019   Lượt xem: 1160

Một nhà chiến lược Content cần làm gì? Có rất nhiều tên gọi dành cho vị trí liên quan đến nội dung như:

 • Nhà chiến lược nội dung (Content strategist)
 • Nhà lên chiến lược tiếp thị nội dung (Content marketing strategist)
 • Nhà chiến lược nội dung sản phẩm (Product content strategist)
 • Nhà chiến lược nội dung doanh nghiệp (Enterprise content strategist)
 • Quản lý nội dung (Content manager)
 • Quản lý phân phối nội dung (Content delivery manager)
 • Nhà thiết kế nội dung (Content designer)
 • Người viết nội dung UX (UX writer)
 • Người tạo nội dung số (Digital content creator)
 • Chuyên gia nội dung (Content specialist)

Sự rối rắm trong chức danh này thật gây khó dễ cho những người muốn tìm một công việc phù hợp với kinh nghiệm của họ; cho một tổ chức đang tìm kiếm ứng viên hay người trong các tổ chức đó khi không hiểu thực sự đồng nghiệp của họ đang làm gì.

Một nhà chiến lược Content cần làm gì?

Buồn thay, tôi sẽ không đi gỡ rối đâu, và bạn cũng thế. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc phân loại công việc của một nhà chiến lược nội dung (content strategist) với người tiếp thị nội dung (content marketer) rất hữu dụng.

Trước tiên, chúng ta phải định nghĩa nhanh chiến lược nội dung là gì. Chiến lược nội dung là sự tạo lập, truyền đạt, và quản lý những nội dung hữu ích và có giá trị sử dụng.

1. Để THIẾT LẬP một chiến lược có thể dẫn dắt tốt những hoạt động và quyết định liên quan đến nội dung, một nhà chiến lược nội dung cần:

 • Thu thập thông tin về đối tượng ưu tiên
 • Giúp xác định mục tiêu nào của tổ chức/doanh nghiệp/chức năng có thể điều khiển những quyết định liên quan đến nội dung
 • Phân tích những nội dung đang có và cả hệ sinh thái nội dung ấy
 • Phỏng vấn các bên liên quan về vai trò, kinh nghiệm, nhu cầu và kỳ vọng của họ
 • Tạo ra các khung chiến lược nội dung mẫu
 • Thiết lập những số liệu tiêu chuẩn dẫn đến thành công

2. Để TẠO RA nội dung hữu ích, có giá trị sử dụng cho khách hàng, nhà chiến lược nội dung cần:

 • Phối hợp với nhà thiết kế, nhà phát triển, nhà nghiên cứu, quản lý sản phẩm để thiết kế và xây dựng những sản phẩm, trang web và nhiều chương trình nội dung đang diễn ra.
 • Gợi ý những chủ đề và thể loại nội dung cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu ưu tiên của người sử dụng
 • Tạo ma trận các yêu cầu về mặt nội dung
 • Tạo hoặc kết hợp những yêu cầu về biên tập (bao gồm cả giọng điệu)
 • Tạo lịch biên tập để đáp ứng những yêu cầu sản xuất hiện tại
 • Tạo và duy trì nguồn tài liệu để nội bộ có thể tìm kiếm, tái sử dụng, và/hoặc tái thiết lập mục tiêu cho những nội dung hiện tại.

3. Để TRUYỀN TẢI nội dung theo một cách hữu ích và có giá trị sử dụng, nhà chiến lược nội dung cần:

 • Nghiên cứu yêu cầu về sản phẩm, nền tảng, trang web và kênh để truyền tải (hoặc xuất bản) nội dung
 • Sắp xếp nội dung
 • Tạo kết cấu cho nội dung
 • Tạo và phối hợp những hướng dẫn về SEO
 • Đóng góp vào quá trình thiết kế và quyết định hệ thống quản lý nội dung

4. Để QUẢN LÝ tốt chiến lược nội dung hữu ích và có giá trị sử dụng, nhà chiến lược nội dung cần:

 • Phân tích, thiết kế và triển khai các mô hình hoạt động nội dung
 • Tạo (và/hoặc duy trì) chính sách, tiêu chuẩn và hướng dẫn nội dung
 • Đào tạo cộng tác viên, người đánh giá và người quản lý nội dung
 • Đây không phải là một danh sách toàn diện liệt kê tất cả mọi thứ một nhà chiến lược nội dung có thể (hoặc nên) làm.

Trên thực tế, tôi chưa bao giờ gặp một nhà chiến lược nội dung nào có kinh nghiệm sâu sắc trong từng mục tôi nêu trên. Mọi nhà chiến lược nội dung tôi biết thường chuyên một phần nào đó trong số những hoạt động này. Tuy nhiên, những nhà chiến lược nội dung giỏi có thể nói chuyện rất khôn ngoan về tất cả (hoặc gần như tất cả) những câu hỏi như: Đây là gì? Điều gì là quan trọng và làm sao để một người chiến lược nội dung có thể đóng góp hay hỗ trợ cho điều quan trọng đó.

Điều này là thiết yếu bởi vì những người đảm đương trách nhiệm này - dù chức danh của họ là gì - đều thực sự cần phối hợp thường xuyên trong các dự án hay trong quá trình vận hành từng ngày của công ty. Một nhà chiến lược nội dung không thể nào sống trong một cái hầm và không biết trách nhiệm của mình có tầm ảnh hưởng đến mức nào.

Và tôi nghĩ đó là thứ tiên quyết mà mọi nhà chiến lược nội dung đều làm: tạo nên sự kết nối, hỗ trợ trong những cuộc trò chuyện, đặt những câu hỏi thông minh. Bởi khi bạn phải quản lý các công đoạn biên tập, liên quan đến thiết kế UX, IA, các yêu cầu trong vận hành hay những định nghĩa tiêu chuẩn,... bạn không thể nào cứ cúi đầu xuống và hy vọng không ai để ý mình.

Và nghe đây. dù cho ngày càng có nhiều người xâm nhập vào thị trường làm chiến lược truyền thông, cũng đừng lo lắng quá. Mạng lưới này có thể mở rộng đến vô tận. Bạn chỉ cần hướng ngoại một chút, mở lời chào và tìm hiểu những người bạn “cùng hội cùng thuyền” với mình thôi.

(Writerslife)

(3 ratings)

Tags: nội dung, content, nhà chiến lược, chiến lược