Người đăng: admin   Ngày: 19/10/2019   Lượt xem: 8051

Một số công cụ trợ giúp bạn làm Content:

  1. Word Counter: Công cụ giúp bạn đếm được số từ, mật độ từ bao nhiêu %...
  2. Tối ưu ảnh: Tối ưu ảnh khi làm content, ảnh được tối ưu nhẹ mà vẫn rõ nét...
  3. Dự đoán Google biến động: Công cụ giúp bạn dự đoán biến động thuật toán trong ngày của Google.
  4. Tìm ý tưởng cho tiêu đề bài viết: Công cụ giúp bạn tìm ý tưởng cho tiêu đề bài viết (Chỉ hỗ trợ tiếng Anh nhưng bạn có thể dùng từ khóa tiếng Anh rồi translate).

Đang cập nhật thêm...

(11 ratings)