Người đăng: Hobby   Ngày: 04/10/2019   Lượt xem: 1530

Bạn muốn có thêm ý tưởng sáng tạo nội dung? Hãy phá vỡ 5 quy tắc dưới đây:

1. Làm cho mọi thứ có thể đo lường được và lặp lại

Các nhà tiếp thị thường sợ những thứ mà họ không thể định lượng hoặc nhân rộng. Quá nhiều công ty, mọi người rơi vào tình trạng tâm lý này: “Tôi muốn xem những gì các công ty khác làm.”

Nhưng hãy nhớ rằng khách hàng của bạn và họ là những đối tượng khác nhau. Con đường của bạn đi sẽ khác biệt. Và câu chuyện của bạn cũng chẳng giống ai.

Hãy phá vỡ 5 quy tắc để bạn có thêm ý tưởng khi sáng tạo nội dung

2. Cung cấp cho mọi người những gì họ mong đợi

Cách tốt nhất để suy nghĩ về sự sáng tạo là hỏi: Làm sao chúng ta có thể lật ngược những kỳ vọng của khách hàng để làm họ hài lòng và khiến họ ngạc nhiên? Đó là lúc những thứ tốt là những thứ đáng sợ. Nếu nó làm khách hàng của bạn sợ, bạn sẽ làm điều đó hiệu quả.

3. Chúng tôi không làm điều đó ở đây

Sự sáng tạo đến từ việc hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…”

Ví dụ: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi ngược lại các giả định và kết hợp hai thứ không được phép đi cùng nhau?

Bạn có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời. Sáng tạo đòi hỏi thời gian để cho ý tưởng thở. Khi bạn nói với chúng tôi, chúng tôi không làm điều đó ở đây, bạn cần phải đi và làm những điều đó.

4. Nhà tiếp thị nội dung kể những câu chuyện cho họ và và vì họ

Những câu chuyện hay nhất không phải là những câu chuyện gắn liền với công ty của bạn, văn phòng giám đốc hay tiếp thị mà nó phải "sống" cùng với khách hàng. Chúng sống với các đối tác. Hãy bắt đầu một câu chuyện và để khách hàng của bạn kết thúc câu chuyện?

5. Giảm thiểu rủi ro và đổ lỗi cho thất bại

Thực hiện các quy tắc và thử nghiệm của bạn. Hãy chắc chắn rằng các thành viên đều hiểu họ có thể hoặc phải chấp nhận rủi ro. Nuôi dưỡng một văn hóa làm việc nơi các thành viên trong nhóm biết người quản lý của họ có thái độ ủng hộ bạn khi họ chấp nhận rủi ro. Các công ty phải bắt đầu với văn hóa và có thái độ của đúng.

(Nguồn HW2P)

(2 ratings)

Tags: sáng tạo, ý tưởng, nội dung, content