Người đăng: Hobby   Ngày: 06/08/2019   Lượt xem: 2822

7 vai trò chủ chốt các nhóm nội dung cần có trong năm 2020: Một đội tiếp thị nội dung sẽ trông như thế nào? Bạn có bao giờ nghĩ đến việc sẽ hình thành một đội ngũ tiếp thị nội dung. Theo như tôi tìm hiểu thì có rất nhiều bạn nghĩ rằng một đội ngũ tiếp thị nội dung có thể sẽ bao gồm: Người viết - Người thiết kế và Người biên tập. Điều này hoàn toàn đúng nhưng nó chỉ là những vị trí nhỏ và rất nhỏ thôi trong thế giới tiếp thị nội dung.

7 vai trò chủ chốt các nhóm nội dung cần có trong năm 2020

Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra cho bạn thấy 7 vai trò chủ chốt cần có được dự đoán trong năm 2020.

1. Giám đốc nội dung (Chief content officer - còn gọi là giám đốc tiếp thị nội dung hoặc giám đốc chương trình)

Điển hình nhất là giám đốc nội dung không phải là vị trí C-suite, nhưng chịu trách nhiệm dẫn đầu các nỗ lực tiếp thị nội dung. Đây là “đại sứ” nội dung hoặc người kể chuyện chính của tổ chức.

Người này phải chịu trách nhiệm thiết lập các tuyên bố sứ mệnh tiếp thị hoặc biên tập tổng thể và tích hợp tất cả nội dung của bạn. Khi mọi vấn đề về PR, email, xã hội, tìm kiếm v.v. bắt đầu được tạo và cần sự quản lý nội dung, trách nhiệm của CCO là đảm bảo các câu chuyện vẫn nhất quán và có ý nghĩa với khán giả.

Ngoài ra, CCO phải hiểu cách các câu chuyện chuyển thành cách giải quyết các vấn đề kinh doanh của tổ chức (ví dụ: thúc đẩy doanh số, tiết kiệm chi phí hoặc tạo ra nhiều khách hàng trung thành hơn). Vai trò này gần như là liên lạc giữa chiến lược tiếp thị nội dung và các lãnh đạo điều hành.

2. Giám đốc chiến lược nội dung (Content strategy director)

Đây là một vai trò cực kỳ quan trọng, thường ngang hàng với giám đốc tiếp thị nội dung như một chức năng chiến lược. Ở vị trí giám đốc chiến lược nội dung thường có hai nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, giám đốc này có thể dẫn dắt sự phát triển cá nhân và / hoặc thậm chí các loại trải nghiệm UI / UX của khách hàng. Người này có thể hỗ trợ, (hoặc lãnh đạo) việc phát triển các yêu cầu kinh doanh cho các công nghệ quản lý nội dung.

Thứ hai, vai trò này chịu trách nhiệm cho dòng nội dung chức năng như một tài sản trong toàn doanh nghiệp. Các nhà chiến lược nội dung xem xét cấu trúc của nội dung, và do đó xem xét các nguyên tắc phân loại và chiến lược dữ liệu meta. Họ xem xét các phương pháp tiếp cận để đảm bảo rằng nội dung được trôi chảy thông qua cách thức quản lý và tối ưu hóa. Họ có thể chịu trách nhiệm về biên tập nội dung, hàng tồn kho, chiến lược SEO và cuối cùng là khả năng mở rộng của các phương pháp này.

3. Người quản lý lưu lượng truy cập nội dung, dự án và lên kế hoạch

Từ góc độ truyền thông, vai trò này thường là một quản lý biên tập - tập trung vào các hoạt động hàng ngày trong việc biên tập. Tuy nhiên, tôi thấy rằng người quản lý kế hoạch thường chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn và quản lý luồng sản xuất cho nội dung từ cả phương tiện (tạo biên tập chủ động) và luồng bán hàng (tạo biên tập phản ứng). Người này là người quản lý dự án nội bộ, người cải thiện các quy trình nội dung, thực hiện các giải pháp để đảm bảo nhóm hoạt động hiệu quả và đảm bảo chất lượng và tuân thủ pháp luật hoặc các nhu cầu pháp lý khác.

4. Giám đốc sản xuất nội dung (còn gọi là giám đốc sáng tạo)

Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm quản lý mọi thứ trông như thế nào?

Đây có thể là nhà thiết kế sáng tạo chính, nhà văn hoặc thậm chí là chuyên gia định dạng dẫn đầu một nhóm chuyên gia sáng tạo đa chức năng (ví dụ: nhà văn, nhà thiết kế, chuyên gia video, nhiếp ảnh gia). Vai trò này rõ ràng là giám đốc sáng tạo cho nhóm nội dung.

5. Quản lý phát triển đối tượng/ khách hàng

Như Joe đã viết, người quản lý khách hàng, chịu trách nhiệm phát triển những “tài sản” liên quan đến các đăng ký ( như: danh sách thư trực tiếp, danh sách email, phương tiện truyền thông xã hội).

Ngoài ra, người quản lý phát triển đối tượng chịu trách nhiệm cho các nỗ lực được trả tiền và kiếm được để thu hút khách hàng tham gia vào cả phương tiện truyền thông sở hữu và (đôi khi) là các trải nghiệm định hướng tiếp thị. Trách nhiệm sau này của họ là người liên lạc giữa tiếp thị nội dung và các sáng kiến khác để đảm bảo sự tương tác nội bộ giữa các khu vực tiếp thị khác nhau.

6. Người quản lý các chuyên gia/ người có tầm ảnh hưởng

Đây là một vai trò mà từ xưa đã có trong truyền thông doanh nghiệp hoặc PR. Nhưng khi việc tạo ra nội dung từ các chuyên gia phát triển như một vai trò quan trọng trong chiến lược nội dung, vai trò này liên quan đến các nhà tuyển dụng, người sắp xếp và quản lý của những người có ảnh hưởng - tham gia vào quá trình tiếp thị nội dung.

Người này xác định, tạo và duy trì mối quan hệ với cả những người có ảnh hưởng bên trong và bên ngoài, những người có thể cung cấp nội dung, phục vụ như khách được phỏng vấn hoặc thậm chí giúp thúc đẩy các nỗ lực tiếp thị nội dung của doanh nghiệp.

7. Quản lý nội dung kỹ thuật

Vai trò này cần hiểu các khía cạnh công nghệ trong quản lý nội dung. Người này biết ngôn ngữ của nội dung, tiếp thị và truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình của họ bằng công nghệ.

Người này có thể quản lý / vận hành hệ thống quản lý nội dung, công nghệ đằng sau lịch biên tập, triển khai phân tích trang web hoặc các cấu trúc liên quan đến dữ liệu cung cấp quản lý đối tượng. Vai trò này cũng có thể giúp phát triển, thực hiện và duy trì các hệ thống quản lý nội dung kỹ thuật số. Nói một cách đơn giản, đây là chuyên gia công nghệ của nhóm nội dung.

(Nguồn HW2P)

(0 ratings)

Tags: vai trò, chủ chốt, content, viết nội dung, nội dung