Người đăng: Hobby   Ngày: 16/10/2019   Lượt xem: 1622

"Cẩn thận" là một trong những đặc điểm tính cách cần có ở một writer để có một bài viết xúc tích và giàu giá trị. tôi biết các bạn đều hiểu điều này và các bạn luôn mong bài viết của mình có một bố cục chặt chẽ, rõ ràng hay đúng hơn là sự ngắn gọn trong cách diễn đạt của mình.

Dưới đây là 5 ví dụ về các câu dài và cách sửa chúng. Hãy cùng tôi sửa bằng cách comment ý kiến của bạn dưới đây nhé!

1. Có bảy mươi bảy tiêu chuẩn được mã hóa theo các ngành cụ thể, được đưa ra vào tháng 11 năm 2018 tại Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và sẵn trên trang web của cơ quan. Bảy mươi bảy tiêu chuẩn được mã hóa theo mười một chuyên ngành cụ thể.

Một trong những lỗi thông thường nhất các writers thường mắc phải là “lỗi lặp lại”. Trong câu trên, cụm “ Bảy mươi bảy tiêu chuẩn được mã hóa” được lặp lại hai lần khiến câu bị dài và có thể làm giảm sự chú ý của độc giả hoặc khiến họ cảm thấy rắc rối.

- Sửa lại: Bảy mươi bảy tiêu chuẩn được mã hóa theo mười một chuyên ngành cụ thể được đưa ra vào tháng 11 năm 2018 tại Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và có sẵn trên trang web của cơ quan.

3. Đây là nghiên cứu đầu tiên và đã tạo ra vô số dữ liệu quý giá về an ninh mạng.

Câu này bao gồm hai sự kiện, cả hai đều liên quan đến nghiên cứu, nhưng không liên quan đến nhau.

Sửa lại: Bản nghiên cứu đầu tiên này đã tạo ra vô số dữ liệu quý giá về an ninh mạng.

2. Nếu công ty hoặc lực lượng lao động của công ty chống lại sự thay đổi, nó sẽ chỉ cản trở sự phát triển và thành công của công ty, kết quả có thể sẽ là những thay đổi khác như tái cấu trúc và sa thải.

Ở đây, lối diễn đạt của câu đang bị “chững” lại bởi một đại từ không rõ ràng “Nếu công ty và / hoặc lực lượng lao động của công ty”. Để giảm độ dài của câu, chuyển đổi “nó” thành cụm danh từ, thay thế đại từ bằng chủ ngữ và sửa lại câu để làm cho nó ngắn gọn hơn:

- Sửa lại: Việc kháng cự những thay đổi sẽ chỉ cản trở sự phát triển và thành công của công ty dẫn đến những thay đổi khác như tái cấu trúc và sa thải.

4. Khả năng cho phép người dùng tự khai báo với các cơ quan được chỉ định trên cơ sở tự nguyện vẫn đang được xem xét

Sử dụng từ “khả năng” gần như là dư thừa trong bối cảnh “chỉ ra rằng chính sách đang được xem xét”, vì vậy câu có thể được cô đọng phần nào bằng cách bắt đầu như sau:

“Việc cho phép người dùng tự nguyện tuyên bố với các cơ quan được chỉ định vẫn đang được xem xét.”

hoặc

“Cơ quan này vẫn đang xem xét cho phép người dùng tự nguyện khai báo với các cơ quan được chỉ định.”

5. Các thực tập sinh phải được sự cho phép bằng văn bản của bệnh nhân trước khi chuyển tiếp hồ sơ sức khỏe có chứa thông tin có tính chất nhạy cảm.

Hãy cảnh giác với cụm từ “có tính chất nhạy cảm” - bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thay thế:

“Các thực tập sinh phải được sự cho phép bằng văn bản của bệnh nhân trước khi chuyển tiếp hồ sơ sức khỏe có chứa thông tin nhạy cảm.”

--- Theo HW2P

(2 ratings)

Tags: cách sửa, lỗi câu, cơ bản, ví dụ