9 yếu tố mà một chiến lược Content Marketing cần có

9 yếu tố mà một chiến lược Tiếp thị nội dung cần có: Thuật ngữ Content Marketing (Tiếp thị Nội dung) gần đây được sử dụng như một từ khoá thời thượng trong giới marketing. Người người làm content, nhà nhà rủ nhau làm content. Nếu agency không đề xuất, client cũng phải bảo “phải đầu tư content”. Dân SEO hay social thì bảo nhau rằng content có thể thay thế được chiến lược link-building để tăng ranking trên Google. (BrandsVietNam). Cứ...