Để có thể mở rộng vốn hiểu biết mà có thể dùng được cho việc viết lách?

Để có thể mở rộng vốn hiểu biết mà có thể dùng được cho việc viết lách?

Nội dung: RỒI VẬY LÀM SAO GIA NHẬP? RỒI CÂU HỎI KHÓ HƠN, NẾU PHẢI VIẾT VỀ XE HƠI, KIM CƯƠNG HAY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, THUỐC LÁ, ĐÂU THỂ LÀM KHÁCH HÀNG CỦA HỌ? Bài này trong khuôn khổ là viết cho người viết chuyên nghiệp nha, còn viết sương sương vui chơi thì không bàn. Có thể nói về 2 nhóm: Một nhóm chưa từng bước vào vị trí của user khi viết và nhóm đã là user hoặc...

Thông báo chia sẻ bài viết