Writer: Tùy ý suy nghĩ, tùy ý viết ra

Writer: Tùy ý suy nghĩ, tùy ý viết ra

Thật ra thì, những người làm nghề viết chân chính, mới thực sự là người hiểu rõ viết lách là một công việc rất khó khăn. Còn những gã tay ngang, non nớt như tôi thì lại thấy con chữ đến với mình rất dễ dàng. Tôi nghĩ gì thì tôi cứ tự nhiên viết thứ đó ra giấy một cách tràng giang đại hải. Mà không nhất thiết phải theo một trật tự Logic hay câu từ trau chuốt nào cả. Tôi...

Thông báo chia sẻ bài viết