Content Writer chuẩn bị gì để hô biến Portfolio cho thật xịn

Content Writer chuẩn bị gì để hô biến Portfolio cho thật xịn

Với những thần dân “vương quốc sáng tạo như chúng ta thì CV dường như là quá “chật chội” để thể hiện hết chất riêng, chúng ta cần một thứ không những show off các kỹ năng đã được tích lũy mà còn là nơi bao gồm luôn các dự án, các bài viết “bắt trend” siêu tâm đắc được ra đời trong những phút ngẫu hứng. Do đó, portfolio quả là tập hồ sơ lý tưởng để...

Thông báo chia sẻ bài viết