Graphic Designer: Nghề nhiều

Graphic Designer: Nghề nhiều "khổ"

Tôi là một Graphic designer có khoảng 3 năm kinh nghiệm không quá nhiều đối với 1 người làm nghề này. Trước đây tôi luôn luôn tự đặt câu hỏi và đưa ra những sự so sánh rằng:  “Tôi đang ở đâu? Tôi hơn ai? Hay chưa bằng ai?..” và rồi tôi điên cuồng vơ vào hàng tá các lý thuyết mà tôi góp nhặt được trong quá trình làm việc cũng như trên internet. Để...

Thông báo chia sẻ bài viết