Đôi điều cần bàn và hiểu về Tagline?

Đôi điều cần bàn và hiểu về Tagline?

Bạn có từng đặt câu hỏi là Tagline là gì? Tagline dùng thế nào...? Nay mình có hẹn một vài bạn chia sẻ thêm về tagline, cách đặt tagline, một số nghiên cứu xoay quanh tagline mà chưa có lúc nào viết được. Hôm nay rảnh hơn mình xin viết về vấn đề này một cách rõ ràng hơn. Tagline là gì? Theo định nghĩa của Alina Wheeler thì tagline là "một câu/dòng với cụm từ ngắn...

Thông báo chia sẻ bài viết