Người đăng: Thu Trang   Ngày: 12/03/2020   Lượt xem: 1008

Phân tích SWOT là 1 trong những bước quan trọng để hình thành nên các chiến lược, có thể là chiến lược truyền thông, chiến lược marketing, sale hay phía trên là chiến lược doanh nghiệp.

SWOT là thuật ngữ viết tắt 4 yếu tố cơ bản của mô hình bao gồm:

  • Strengths: Điểm mạnh
  • Weaknesses: Điểm yếu
  • Opportunities: Cơ hội
  • Threats : Thách thức

Trong đó, điểm mạnh và điểm yếu là thuộc vào nội tại - yếu tố bên trong doanh nghiệp, những thứ mà có thể thay đổi được. Cơ hội và thách thức là những yếu tố bên ngoài và không thể thay đổi được. Từ đó, sẽ nhìn rõ và tổng quan hơn về bên trong doanh nghiệp, hay những yếu tố tích cực và tiêu cực có thể sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Cách làm SWOT:

SWOT: Mô hình phân tích mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải làm

1. Điểm mạnh

Điểm mạnh chính là lợi thế, những điểm nổi trội, độc đáo của bạn so với đối thủ cạnh tranh.

Đó có thể là con người, tài chính, nguyên vật liệu, hệ thống, quy trình,...

Đâu là năng lực cốt lõi của công ty?

Năng lực hàng ngũ nhân sự của bạn như thế nào?

Năng lực quản trị của leader như thế nào?

Nguồn vốn của bạn như thế nào? Mạnh hay yếu?

Đầu vào nguyên liệu có phải là 1 lợi thế không?

Ví dụ: Bạn có nguồn nguyên liệu đầu vào rẻ, bạn đang muốn xâm nhập vào một thị trường đang phát triển, thì nguồn nguyên liệu rẻ kia có giúp cho bạn triển khai chiến lược giá nào? Giá mỏng? Giá thấp?

Lưu ý: Lựa chọn đối thủ cụ thể, có thể là cạnh tranh trực tiếp or gián tiếp.

2. Điểm yếu

Điểm yếu đơn giản là những điểm bất lợi, những điểm mà bạn làm chưa tốt so với đối thủ cạnh tranh của mình. Những vị trí nào không phải điểm mạnh thì có thể nơi đó tồn tại những điểm yếu.

Đến đây, khi xác định được điểm mạnh và yếu thì bạn cũng biết cần phải phát huy điều gì và tém tém, cải thiện điều gì.

3.Thách thức

Những yếu tố bên ngoài mà gây ảnh hưởng tiêu cho doanh nghiệp bạn thì đó chính là những thách thức. Có thể là về đối thủ, về thị trường,...

Đối thủ của bạn đang triển khai chiến lược nào?

Thị trường đang bắt đầu có sự chuyển biến giữa các chu kì?

Rào cản của khách hàng đến với thương hiệu gia tăng?

Để từ đó đưa ra các chiến lược, cách đi phù hợp để né tránh, đối đầu ra sao để giảm bớt rủi ro và tổn thất.

Ví dụ: Ví dụ như bạn biết trước về Nghị Định 100/2019/NĐ-CP về mức xử phạt nồng độ cần thì bạn sẽ có chiến lược là gì?

4. Cơ hội

Là những yếu tố có ích cho bạn, có thể nói nếu như bạn bắt kịp thời thì sẽ là “hổ mọc thêm cánh”

Những yếu tố bạn cần quan tâm và thường xuyên theo dõi đó là: Kinh tế, chính trị, công nghệ, pháp luật,..

Đối với thách thức và cơ hội thì bạn có thể theo dõi từ những tin tức vĩ mô hay những mối quan hệ,...

Kết hợp các yếu tố để hình thành chiến lược phù hợp:

  • Điểm mạnh + Cơ hội = Tấn công
  • Điểm mạnh + Thách thức = Phòng thủ
  • Điểm yếu + Cơ hội = Xem xét
  • Điểm yếu + Thách thức = Rút lui

Phân tích càng rõ, càng cụ thể, càng chi tiết thì càng dễ dàng để triển khai các bước tiếp theo.

Câu hỏi:

Đối với mô hình start up thì những yếu tố chủ chốt nào cần phải nghiên cứu và quan tâm chặt chẽ?

Làm sao để kiểm tra độ chính xác của những yếu tố trên?

(Fb Duc Thuan)

(1 ratings)

Tags: mô hình, SWOT, phân tích, doanh nghiệp