Người đăng: Thanh Ngân   Ngày: 10/09/2019   Lượt xem: 2418
Công ty Content iK tuyển nhân viên Marketing
Vị trí: Chuyên viên PR nội bộ, Chuyên viên Trade marketing, Chuyên viên Marketing Online, Chuyên viên Branding (10-15 triệu)
Mức lương: 10-12 triệu / tháng
Mô tả công việc
*Chuyên viên Marketing online (12-15 triệu/tháng)
- Lập kế hoạch digital theo kế hoạch tổng của TP Marketing
- Triển khai theo kế hoạch, tối ưu hoá các chiến dich quảng cáo các kênh digital theo kế hoạch từ Trưởng phòng Marketing (TP Marketing).
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty cũng như các nhà cung cấp, đối tác khác để triển khai các hoạt động, chương trình.
- Tối ưu hoá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
- Tổng hợp chi tiết về hiệu quả chiến dịch
- Tham mưu đề xuất những giải pháp tiếp thị phù hợp hiệu quả
*Chuyên viên PR nội bộ (10-12 triệu/tháng)
- Lập kế hoạch xây dựng các chương trình truyền thông nội bộ theo chỉ đạo của TP MKT.
- Triển khai, điều phối các hoạt động theo kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty cũng như các nhà cung ứng, đối tác khác để triển khai các hoạt động, chương trình.
- Tổng hợp báo cáo quản lý hiệu quả của các chương trình, hoạt động.
- Tham mưu đề xuất phương án cải thiện chương trình cũ, phát triển những chương trình mới phù hợp.
*Chuyên viên Trade marketing (10-12 triệu/tháng)
- Thực hiện công tác Trade Marketing đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của P. Marketing
- Thực hiện các chương trình khảo sát thị trường, khảo sát khách hàng, khảo sát đối thủ cạnh tranh.
- Kết hợp cùng phòng kinh doanh để đưa ra kế hoạch các chương trình thúc đẩy bán hàng tại điểm bán
- Kết hợp các phòng ban liên quan và đơn vị cung cấp bên ngoài để triển khai các chương trình
- Đảm bảo tương tác tốt nhất với khách hàng tại các điểm phòng Giao dịch
- Đánh giá, báo cáo hiệu quả
- Đề xuất công cụ, giải pháp mới nhằm đạt hiệu quả công việc
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TP Marketing
*Chuyên viên Branding (10-12 triệu)
- Lên kế hoạch, quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng thương hiệu theo chỉ đạo của TP MKT.
- Triển khai, điều phối các hoạt động theo kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty cũng như các nhà cung ứng, đối tác khác để triển khai các hoạt động, chương trình.
- Tổng hợp báo cáo quản lý hiệu quả của các chương trình, hoạt động truyền thông cho thương hiệu.
- Tham mưu đề xuất phương án xây dựng chiến lược các hoạt động truyền thông, quảng cáo, thương hiệu, sự kiện, tài trợ, hội nghị, hội thảo, hoạt động xã hộị.
Liên hệ: Gọi điện trực tiếp số điện thoại 0929.99.88.22 (chị Ngân) hoặc gửi email CV về hr1@ik.com.vn.
(5 ratings)

Tags: nhân viên, marketing