Phân tích dữ liệu: Hạn chế sai sót khi đưa ra quyết định?

Phân tích dữ liệu: Hạn chế sai sót khi đưa ra quyết định?

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: HẠN CHẾ SAI SÓT KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH? (7 bước + 8 lưu ý + 3 nên + 8 thách thức) Nằm trong chuỗi bài viết chia sẻ về “CONNECT THE DOT” với tư duy chủ đạo theo Lean Six Sigma kết hợp với các cách tư duy khác, với hi vọng giúp cả nhà có được cái nhìn rõ hơn để hiểu bản thân mình, hiểu thực tế xung quanh vận hành như thế nào. Từ đó có thêm nhiều quyết định đúng...

Thông báo chia sẻ bài viết