Người chơi hệ hướng nội làm Content Marketing

Người chơi hệ hướng nội làm Content Marketing

Người ta có câu nghề chọn người chứ người không chọn được nghề. Giữa biết bao nhiêu nghề, Content Marketing lại lựa chọn tôi – một người hoàn toàn hướng nội. HÀNH TRÌNH ĐI LÀM THOÁT KHỎI CÁI KÉN MANG TÊN “HƯỚNG NỘI” CỦA MÌNH. Mình thuộc kiểu người hướng nội, mình không cho rằng việc hướng nội là một điều không tốt. Nhưng trong một môi trường làm việc như vậy, có phải người...

Thông báo chia sẻ bài viết