3 cấp độ Unique Content

3 cấp độ Unique Content

Không dễ để tạo ra được một nội dung độc nhất. Unique content đòi hỏi sự thấu hiểu người dùng, trải nghiệm và chuyên môn của người viết. Đồng thời tuỳ vào từng bối cảnh sử dụng mà yêu cầu dành cho nội dung đó sẽ khác nhau. Ví dụ nội dung dành cho khoá luận tốt nghiệp thì yêu cầu về unique sẽ khắt khe hơn rất nhiều so với nội dung đăng website. Thông thường, chúng ta mong muốn tạo unique content dựa vào...

Thông báo chia sẻ bài viết