Mình có tố chất của một người viết lách hay không?

Mình có tố chất của một người viết lách hay không?

Lời đầu tiên, em xin được cảm ơn anh Học cũng như đội ngũ của Group đã cho em cơ hội để được tham gia nhóm mình. Đến với group, tuy rằng trước giờ em chỉ "nằm vùng" đọc bài của các anh chị, em mong rằng bản thân mình có thể phát triển được nhiều tư duy mới, cũng như trong quá trình học hỏi từ anh chị và mọi người, em sẽ hiểu hơn ý nghĩa của Content khi mình dám viết ra, những khó khăn và thử thách...

Thông báo chia sẻ bài viết