Viết thông cáo báo chí? Dễ như ăn kẹo bằng các mẹo sau đây

Viết thông cáo báo chí? Dễ như ăn kẹo bằng các mẹo sau đây

Nội dung chính: Có thể bạn không cần đến một thông cáo báo chí đâu Bản địa hoá Đặt tiêu đề ngắn, đi vào trọng tâm Hãy viết như một nhà báo Điều chỉnh cho phù hợp với kênh xuất bản Điều chỉnh cho phù hợp với khán giả Dữ liệu là vàng Quy tắc 5 ý Chuẩn bị cho người phát ngôn của tổ chức Dẫn link đơn giản Cân nhắc múi giờ Thông cáo báo chí...

Thông báo chia sẻ bài viết