Em gửi bao nhiêu email hợp tác/xin việc mà không thấy phản hồi!

Em gửi bao nhiêu email hợp tác/xin việc mà không thấy phản hồi!

Nghe quen không ạ? Rất nhiều bạn đã hỏi mình những câu hỏi như thế này. Bạn có biết rằng sau 1-2 năm đầu tiên của nghiệp freelancer, phần lớn các cây viết đều thất bại. Họ từ bỏ việc làm fulltime freelancer và quay trở lại văn phòng.  Bạn nên hiểu rằng làm fulltime freelancer cũng có nghĩa bạn là một nhà kinh doanh, bạn sẽ phải đối mặt với những thời kỳ đỉnh cao và cả thoái trào, phải tính toán...

Thông báo chia sẻ bài viết