Tâm sự: So sánh và sự độc tôn sẽ giết chết Content Creator

Tâm sự: So sánh và sự độc tôn sẽ giết chết Content Creator

Hôm nay mình có post một bài lên và cũng rất mừng là sự tương tác cao hơn rất nhiều việc mình mong đợi. Post đó của mình cũng được so sánh với một brand đa quốc gia, nổi tiếng thế giới. Và đây là thứ làm mình vừa vui vừa buồn. Mình phân tích nhẹ chút hy vọng mọi người có thể dành thời gian suy nghĩ. Lưu ý, tất cả là ý kiến cá nhân của mình, không đại diện...

Bài tập

Bài tập "luyện não" cho Content Creator

Bài tập "luyện não" cho Content Creator là một cách chơi chữ nghe có vẻ cao siêu và bí hiểm nhưng để hiểu rõ vấn đề mà bài viết đề cập đến cách "luyện não" cho Content Creator siêu anh hùng. Nội dung bài viết: 1. Ai cũng là một "siêu anh hùng" 2. Forrced Connection 3. Viết không ngừng nghỉ trong 2 phút và rút ngắn 4. Biên tập đoạn văn của Wikipedia 5. Đội "6 chiếc...

Thông báo chia sẻ bài viết