Tuyển nhân sự đam mê Digital Marketing thích thử thách và yêu tiền

Tuyển nhân sự đam mê Digital Marketing thích thử thách và yêu tiền

Với bằng MBA chuyên ngành marketing, và hơn 10 năm kinh nghiệm tôi đang xây dựng một đội Digital Marketing 4.0 sử dụng những công cụ và tư duy hoàn toàn mới có sức công phá tuyệt vời. Nếu bạn không thích những cái mới, những công cụ hiện đại, marketing đa kênh hay phễu liên hoàn đừng apply. Tôi đang cần nhũng vị trí sau:  CHUYÊN VIÊN CONTENT Chịu trách nhiệm giám sát, điều phối, lập kế hoạch...

Thông báo chia sẻ bài viết